Aprann Kreye Kanpay Pibliste A Siksè Sou Facebook

Si'w vle apran kòman pou kreye kanpay piblisite a siksè sou facebook, jwen kliyan, epi fè lajan sou entènet... Kou sa se pou ou li ye!

Kisa Ou Pral Aprann Nan Kou Sa

 • Kijan Pou Kreye Anons Ke Facebook Renmen

  Si'w konprann sa Facebook vle epi ou ba li'l, Facebook ap ba ou sa ou vle. Aprann kreye anons ke Facebook renmen se younn nan kle pou jwenn rezita w'ap cheche sou platfòm nan.

 • Kijan Pou Byen Konfigire Kanpay Ou

  Lanse yon kanpay sou Faceboko se pa sèlman mete kèk enfòmasyon epi chita tann wè koman sa ye. Gen bon jan konfigirasyon ou dwe mete an plas si'w vle platfòm nan mache pou ou tout bon.

 • Strikti Esansyèl Pou Fè Kanpay Ou Mache

  Lè finn konnen kòman pou konfigire kanpay ou, gen yon estrikti pou ou ba li yon fason pou ka akimile DATA sou kliyan ou epi etilize enfòmasyon sa yo pou pèmèt Facebook optimize tèt li epi ede'w jwen pi bon rezilta.

Curriculum Kou-a

 • 1

  Gwoup Prive Facebook + Special Diskont Pou MARKETIFY

  • Facebook Group + Marketify

 • 3

  Fondasyon Pou Fè Siksè

  • Marketing Se Yon Envestisman

  • Pouki Facebook?

  • Pouki Mounn Echwe Sou Facebook?

  • Kijan Pou Distribiye Konteni Ou

  • Kaptire ATANSYON

 • 4

  Etabli Yon Strateji Pou Pozisyone Mak Ou

  • Poukisa Ou Dwe Bati Yon "Biznis Reyèl"

  • Operasyon 'Take Over': Kijan Pou Evalye Konpetisyon An

  • Direct Response Marketing VS Sequential Marketing

 • 5

  Facebook Business Manager: Kijan Pou Kreye Li

  • Business Manager: Set-up & Overview

  • Ads Manager Overview

  • Product Catalog: Overview

 • 6

  Bay Facebook S'al Bezwen

  • Poukisa Li Enpòtan Pou Bay Facebook Data

  • Facebook Pixel: Enpòtans Li

  • Kijan Pou Kreye Epi Enstale Pixel Facebook La

 • 7

  Konpran Objektif Kanpay Facebook Yo

  • Kle Pou Fè Siksè Sou Facebook

  • Awerness vs Consideration vs Conversion

  • Messenger: Yon Zouti Enpòtan

 • 8

  Konfigirasyon Prekanpay: Enpòtans Events Facebook Yo

  • Konpran Enpòtans Events Facebook Yo

  • Kijan Pou Kreye Yon 'Standard Event' Ak Google Tag Manager (GTM)

 • 9

  Kijan Pou Jwenn Epi Bati Odyans Ou Sou Facebook

  • Diferan Objektif = Diferan Odyans

  • Jwenn Odyans Ou Deyo-a

  • Type Odyans Sou Facebook

  • Custom Audience & Lookalike Audience

  • Flex Targeting & Sipèpozsyon Odyans:

 • 10

  Kreye Yon Anons: Kijan Pou Fè'l

  • Vinn Yon 'Boss' Nan Fè Anons Sou Facebook: 5 Eleman Yon Bon Anons

  • Kijan Pou Striktire Kanpay Ou

  • Campaing Budget Optimiation (CBO): Kisa Li Ye, Kijan Li Fonksyone

  • Konprann Facebook Auction Lan

  • Kijan Pou Kreye Anons Ke Facebook Renmen

 • 11

  Facebook Ads Pou Dropshipping

  • 4 Faz Strateji Facebook Ads Pou Dropshipping

  • Faz 1: Low Budget Strategy (Strateji Si'w Pa Gen Anpil Kòb)

  • Yon Ti Klarifikasyon Sou Targeting

  • Faz 1: High Budget Strategy (Strateji Si'w Gen Ti Kòb Nan Men'w)

  • Funnel Trouble Shooting (Kijan Pou Rezoud Pwoblem Nan Funnel Ou)

  • Scaling Interest: Kijan Pou Jwenn Plis Kliyan, Plis Data

  • Retargeting 101: Kijan Pou Fè Yo Retounen Sou Sit Ou Pi Souvan

  • Lookalike Audience (LLA) Testing & Scaling

  • (SEKRÈ) Kijan Pou Itilize Facebook Analytics Pou Kreye Odyans

 • 12

  Video Ads: Sèvis Mwen Rekòmande

  • 3 Sèvis Video Marketing Ke Mwen Rekomande A 1000%

 • 13

  Instagram Influencer Marketing

  • Entrodiksyon

  • Influencer Marketing 101

  • Pou Kisa Li Enpòtan Pou Byen Setup Pwofil Instagram Ou

  • Yon Ti Rale Sou Instagram Influencer System Nan

  • Etap #1: Kijan Pou Chache & Evalye Yon Influencer

  • Etap #2: Kijan Pou Kontakte Influencer

  • Etap #3: Kijan Pou Negosye Epi Planifye Prosyon Yo

  • Etap #4: Mesire Rezilta, Kalkile ROI

 • 14

  Conclusion: Mo Final

  • Conclusion

 • 15

  Masterminds

  • Mastermind Session #2: Entwodiksyon A BPM Method-la

Konbyen Sa Koute?

Pou prix a, kou sa se yon kado. Rezève plas ou depi jodia epi benefisye de gwo bonis nou ofri yo.

Bonis

3 gwo sesyon coaching gratis ak Gui sou Zoom. Sesyon yo ap anregistre aprè w'ap gen aksè ak yo nan dashboard ou.

 • Sesyon #1

  Nan premye sesyon coaching gratis la w'ap gen opòtinite pou jwenn repons a kesyon ou genyen epi resevwa konsèy gratis sou biznis ou. Nan sesyon sa n'ap kouvri pwen ki pat klè pou ou epi ede'w mete sou plas yon bon plan maketing.

 • Sesyon #2

  Nan dezièm sesyon an n'ap kontinye pran kesyon ou yo epi pale de 'Graduation Framework' (GF) nou montre nan kou. Se yon strikti mwen respekte nan tout kanpay mwen e n'ap ka chita analize rezilta kanpay mwen sou Facebook e aprann ansanm sak fè yo te mache.

 • Sesyon #3

  Nan twazyèm sesyon an, m'ap reponn kesyon ou genyen sou Dropshipping. Nan sesyon sa m'ap montre'w strikti landing page ki ban'm plis siksè nan biznis lan e kijan ou ka fè'l tèt ou.

Fè Konesans Enstriktè-a

Entreprenè

Gui-Laurent Verrier

Gui-Laurent Verrier se yon entreprenè ki pasyone de marketing ak ecommerce. Mwen ede mounn ki ap vann oswa vle komanse vann sou entènèt, mounn ki gen eksperyans ak newbies, epi ede yo elimine ipotèz pou yo konnen egzakteman kisa ki maketing dijital la pandan ke m'ap montre yo ki jan pou yo mete an plas yon kanpay maketing dijital efikas ki mennen anpil trafik, lavant, ak pwofi pou biznis yo. Mwen se yon "DO-ER" ki meprize teyori e ki kwè ke pi bon fason pou yo mounn aprann yon bagay se kase manch rad ou epi mete men'w a la pat. Pa ezite konekte avè'm, paske younn nan bagay mwen kwè ladan anpil se relasyon mounn ak mounn.