Dekouvri Kijan Pou Valide, Bati Epi Mete Kanpe Yon "Niche Brand Store" K'ap Jenere Revenu Pou $25K, $50K Jiska $75K Pa Mwa

 • Yo Nouvo Apwòch Sou Dropshipping

  Dekouvri kisa odyans lan vle epi kijan pou pote'l bayo yon fason ki unik. Apwòch nou an entegre tout sa ou bezwen pou bati yon bizinis solid online ka jenere revenu menm lè ou pa la.

 • Traffic Generation & 360 Marketing

  Aprann kijan pou jenere traffic yon fason ki konsistan, eskalab e pwofitab. Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads... Nan fòmasyon sa-a, nou pa kite ayen sou kote.

 • Bati Yon Brand Ki Fè La Diferans

  Dekouvri strikti de baz pou mete an plas pou bati yon biznis pwòp. Aprann kijan pou fè kliyan'w yo tonbe damou'w epi kijan pou fidelize yo.

Watch Intro Video

Yon Lòt Apwoch Sou Dropshipping

Klike pou gade video-a

Poukisa Apwòch Sa Mache?

Apwòch sa mache, menm pou mounn ki novice, pou rezon sa yo
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Nou Montre'w Tout Bagay!

De A-Z

Kreye store ou, ajoute pwodwui, optimize yo jan sa dwe... Objektif la se ede'w konprann kisa ki mache e poukisa li mache. Lè ou finn metrize konsèp yo e konprann sikoloji ki fè yo mache ou ka aplike yo nan nenpòt lòt biznis ke ou vle epi lanse diferan store ki ka ba'w plis siksè.

Dekouvri Kijan Ou Ka Fasil Komanse Vann Ak Google Ads

Yon bagay ke pi fò maketè pa metrize

Google se yon géant. Malerezman, se pa twòp mounn ki konn kija pou tire avantaj de li. Nan fòmasyon sa nou montre'w kijan pou lanse kanpay piblisitè sou Google Shooping ak Google Search e sitou montre'w kijan ou ka fè woule kanpay sa yo de fason trè pwofitab san ou pa blije depanse tout ti kòb ou nan pwosesis la.

Solidifye Biznis Ou Ak Facebook Ads

Google + Facebook = BOOOM!

Rezilta yon senp ti kanpay retageting. ROAS: 6.87 (687%)

Dekouvri kija de platfòm sa ka leve biznis ou mete nan yon lòt nivo lè ou konbine yo nan strateji marketing ou. Nan fomasyon sa nou pa wè yon platfòm kòm yon bagay separe, men montre'w kijan yo mache ansanm nan sa yo releve "sales funnel" la.

Course curriculum

 • 1

  Gwoup Prive Facebook + Special Discount Pou MARKETIFY

  • Facebook Group

 • 2

  Entrodiksyon

  • Entwodiksyon (Gade Sa Avan)

  • Kisa Ki Objektik Kou Sa?

  • Mindset & Motivasyon

  • eCommerce & Digital Marketing Toolkit

  • Opòtinite "Au dela" de Dropshipping

 • 3

  Brand Niche Dropshipping

  • Yon 'Nouvo' Apwoch

  • General Store vs Niche Store vs Brand Store

  • De Dropshipping a 'Brand'

  • Kijan Pou Fè Lajan Extra Ak Aliexpress

  • Kijan Pou Detèmine Niche Ou

  • Zouti Ke W'ap Bezwen

 • 4

  Product Research Mastery (Kijan Pou Chache Pwodwui)

  • Entwodiksyon

  • Ki Kritè Ou Dwe Konsidere (Check List)

  • Product Research Walk-Through (Kijan Pou Jwenn Pwodui Pas-à-Pas San Ou Pa Depanse Yon Goud)

  • Product Reasearch Walkthrough (2ieme Pati): Kijan Pou Itilize Amazon

  • Product Research Walkthrough (3ieme Pati): Fè Atansyo Ak Kritè Sa

  • Product research Walkthrough (4ieme Pati): Google Shopping Filters

  • Product Research Walkthrough (5ieme Pati): Aliexpress Dropshipping Center

  • Product Research Walkthrough (6ieme Pati): Facebook

  • Product Research Walkthrough (7ieme Pati): eComHunt.com

  • Product Research Walkthrough (8ieme Pati): Wish.com & WatchCount.com

  • Product Research Walkthrough (9ieme Pati) - Zouti Payant: EcomHunt, Intelligynce, Niche Scraper

  • Product Research Walkthrough (10ieme Pati) - Zouti Payant: Dropship Spy, Seller Pulse, SellTheTrend, Ad Spy, DropPoint

 • 5

  Shopify Store Design

  • Entwodiksyon

  • Mise En Place (Partie 1)

  • Mise En Place (Partie 2): Framework

  • Mise En place (Parti 3): Ki Nom Pou Chwazi Pou Sit Ou

  • Mise En place (Partie 4): Kreye Account Shopify Ou

  • Mise En Place (Partie 5): Logo

  • Mise En place (Partie 6): Eleman Ki Fè Yon Effective Product Page

  • Mise En Place (Partie 7): Template Design

  • Mise En Place (Partie 8): Copywriting 101 - Circle Of Value

  • Mise En Place (Partie 9): Website Design Walkthrough - Color Psychology

  • Mise En Place (Partie 10): Logo Design

  • Mise En Place (Partie 11): Kreasyon Banyè

  • Mise En Place (Partie 12): Home Page

  • Mise En Place (Partie 13): Home Page Touch Final

  • Mise En Place (Parte 14): Deskripsyon Pwodwui & SEO

 • 6

  Shopify Web Design Mastery

  • $50K Product Landing Page

  • Legal Pages & Compliance

  • One Page Checkout Set Up

  • Kijan Pou Mete Video Sou Paj Pwodwui-a (Menm kote ak imaj yo)

  • Kijan Pou Mete Yon Landing Page Sou Yon Pwodwui En Patikilye Si Sit Ou Te Gentan Gen Pwodwui Sou Li

  • 3 Template Ou Ka Konsidere Pou Design Sit Ou

 • 7

  Google Ads Mastery

  • Technical Set Up - Bidding Strategy

  • Technical Set Up - Budget Strategy

  • Merchant Center & Google Ads Account Set Up

  • Google Analytics & Search Console Set Up

  • Google Shopping Feed Optimization

  • Google Conversion Pixel Set Up

  • Google Shopping Campaign Launch

  • Facebook Pixel Motivation

  • SKAG Campaings

  • Shopping Campaign & Search Campaign Optimization

  • Shopping & Search Campaign Optimization (2ième partie)

  • Shopping & Search Campaign Optimization (3ième Partie)

  • All Star Keyword Campaign

  • All Star Shopping Campaign

  • Advanced Google Shopping Strategy

  • Target ROAS & Target CPA

  • BONUS: Kijan Pou Rezoud Problem Sou Google Merchant Center

 • 8

  Facebook Ads Mastery

  • Algorithm Overview

  • Konprann Settings Yo

  • Konprann Policy Facebook Yo

  • Set-Up General Pou Fè Siksè

  • Facebook Business Manager Overview

  • Retargeting 101: Kisa Li Ye, Kijan Li Fonksyone

  • Audiences Set-Up

  • Custom Audience & LookAlike Audience

  • Advanced Audience Creation: Facebook Analytics

  • Facebook Product Catalog Configuration

  • Facebook Retargeting: Catalog Sales

  • Facebook Retargeting: Kijan Pou Set Up Yon Kanpay Pou PageView, ViewContent & AddToCart

  • Facebook Ads: Prensip Ki Enpotant Ke Ou Konprann

  • Kisa Ki Fè Yon Ad Creative Mache

  • Scaling: Kijan Pou Scale Pwodwui Sou Facebook A Pati DATA Google Ba ou

  • Kijan Pou Exporte Info Kliyan Yo Epi Itilize Yo Sou Facebook Pou Bati Odyans

 • 9

  Video Marketing: Sèvis Mwen Rekòmande'w

  • 3 Sèvis Video Marketing Ke Mwen Rekomande A 1000%

 • 10

  Email & SMS Marketing Pou Dropshipping

  • Entrodiksyon

  • Email Blasts: Kijan Pou Prepare Yo

  • Kijan Pou Byen Konfigire "Abandonned Cart" & "Order Confirmation" Email Pou Ogmante ROI-ou

  • Kijan Pou Entegre SMS Marketing Sou Store Ou (Valid Pou Tout Peyi)

 • 11

  Pinterest Ads Mastery

  • Entwodiksyon - Konbyen Tan Sa Ap Pran Avan Ke Biznis Ou Take-Off Sou Pinterest

  • Konprann Règles Platfòm Nan

  • Pinterest: Yon Ekselan Platfòm Pou Content Marketing & Enpòtans Sa Genyen Pou Biznis Ou

  • Kijan Pou Lanse Premye Ads Ou Sou Pinterest

  • Pinterest Ads Creative Best Practices

  • Kijan Pou Optimize Dashboard Ou

  • Pinterest Ads Testing

  • Kijan Pou Byen Striktire Kanpay Ou Sou Pinterest

  • Pinterest Ads Optimization

  • Pinterest Targeting, Audience Creation & Scaling

 • 12

  Organic Traffic Formula

  • Organic Traffic: Kisa Li Ye?

  • Keyword Research: Kisa Li Ye?

  • Kijan Pou Chwazi Sijè Pou Devlope Nan Strateji Maketing Ou

  • On Page SEO

  • Link Building

 • 13

  Masterminds

  • Sesyon #1 - Kisa Ki Ap Mache Konnye-a (7/11/20)

 • 14

  BONUS: LIS FOUNISÈ KI USA

  • Lis Founisè USA

Se Menm Apwòch Sa Ki Responsab Rezilta Kliyan Ki Travay Ak Nou

E ou pra'l aprann egzakteman menm bagay yo!
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Pwofite De Bonis Sa Yo
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ou pa bezwen pè. Ou pap poukont ou. Pou nou kontinye apiye etidyan nou yo, nou enkli bonis sa yo.

Bonus #2: Mastermind Mensyèl

Vinn kontinye aprann nan tèt ansanm!

Pou'm ede'w reponn a tout kesyon epi kontinye apiye chack mounn ki nan fòmasyon an, nou ap geyen yon "Mastermind Mensyèl" kote nou pra'l pale de sa ki nouvo nan biznis lan ak anpil lòt strateji ke ou ka itilize pou biznis ou ka kontinye grandi. MASTERMIND YO GRATIS e n'ap anrejistre yo pou ka gen aksè ak yo depi ou rete yon etidyan nan fòmasyon-an.

Bonus: Special AdsMate Media Package

Pwofite yon bonis special de ekip ki kreye Facebook Ads video pou pi gwo dropshipper yo a yon pri special

Creatives (video, imaj), se pi gwo asset (aktif) ou ka genyen nan yon biznis online. Si'w fe'l byen, l'ap gen yon enpak entraòdinè sou biznis ou. Gras a patnèship nou ak AdsMate Media, w'ap ka evite younn nan pi gwo pwoblem mounn fè fas ak li nan ecommerce: jwenn creative ki origianl e unik.

Kisa Etidyan Nou Yo Di

Men opinyon etidyan nan kou-a. N'ap tann ou andan kominote-a
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

5 nombre d'étoiles accordées

Tres bien

Vanel Charles

Tres explicite, très concis, très précis,

Tres explicite, très concis, très précis,

Moins d'infos
5 nombre d'étoiles accordées

Meyè kou,mèyè kotch

CHAVANNES Odeide

Nan tout kou dropshipping ke mw ht kou sa a pli byen prepare e prezante.paske li montre w koman pou w fè tout bagay yo san filtè,filth, ke ou pa bezwen peye ...

En savoir plus

Nan tout kou dropshipping ke mw ht kou sa a pli byen prepare e prezante.paske li montre w koman pou w fè tout bagay yo san filtè,filth, ke ou pa bezwen peye okenn moun. youn nan sa mw apresye se paske Gui pa kache verite sou obstak yon moun ka rankontre nan biznis la.li pa stimile w pou kouri ht kou a paske li vle vann li men li montre w kisa ou jwenn an retou si w vreman deside antre nan biznis la e se sa ki nap chèche nan kominote nou an. Aproch Gui ou kite w a libabit ou pou poze aksyon ke ou panse kap bon pou ou e pou fanmi w... anpil repè frè pam.

Moins d'infos
5 nombre d'étoiles accordées

Mwen panse selon entwodiksyon an kou sa pa menm ak lòt ko...

Garry Cinfinix

Jiskaprezan, mwen toujou eksite pou mwen aprann tout sa mwen soti tande nan entwodiksyon an.

Jiskaprezan, mwen toujou eksite pou mwen aprann tout sa mwen soti tande nan entwodiksyon an.

Moins d'infos
5 nombre d'étoiles accordées

knowledgeable

Claire Duboiran

very clear explication in our maternal language

very clear explication in our maternal language

Moins d'infos
5 nombre d'étoiles accordées

IQ aide a trouver les bons moyens.

William Pierre

C'est different des autres

C'est different des autres

Moins d'infos
5 nombre d'étoiles accordées

merci pou travail positif sa a ke ou fe la a

Natacha Joseph

100good

5 nombre d'étoiles accordées

Ecommerce Dropshipping IQ Academy yon lot aspe yon lot v...

Josel Delice

5 nombre d'étoiles accordées

On fire

Alph Ricardo Corvel

monche mbal 10 koz si mt gntan gn kou sa man menm dpi lem t fek ap komanse nan jwen an mpatap pedi tt kob sa yo koz mvin konn byem sak copywritting lan ak ceo a

En savoir plus

monche mbal 10 koz si mt gntan gn kou sa man menm dpi lem t fek ap komanse nan jwen an mpatap pedi tt kob sa yo koz mvin konn byem sak copywritting lan ak ceo a

Moins d'infos

Fè Konesas Enstriktè-A

Entreprenè

Gui-Laurent Verrier

Gui-Laurent Verrier se yon entreprenè ki pasyone de marketing ak ecommerce. Mwen ede mounn ki ap vann oswa vle komanse vann sou entènèt, mounn ki gen eksperyans ak newbies, epi ede yo elimine ipotèz pou yo konnen egzakteman kisa ki maketing dijital la pandan ke m'ap montre yo ki jan pou yo mete an plas yon kanpay maketing dijital efikas ki mennen anpil trafik, lavant, ak pwofi pou biznis yo. Mwen se yon "DO-ER" ki meprize teyori e ki kwè ke pi bon fason pou yo mounn aprann yon bagay se kase manch rad ou epi mete men'w a la pat. Pa ezite konekte avè'm, paske younn nan bagay mwen kwè ladan anpil se relasyon mounn ak mounn.